Dopisy ředitele

Dopisy ředitele

Konzultace v hlavním oboru od 12. 4. 2021

Aktualizovaný plán práce na 2. pololetí šk. roku 2020 - 2021 naleznete zde.

7. 4. 2021

Vážení a milí kolegové,

vážení a milí žáci,

posílám vám informace o režimu výuky ve dvou následujících týdnech:

1)    od pondělí 12. 4. 2021(informace je platná a definitivní)

2)    od pondělí 26. 4. 2021(informace je předběžná, závisí na Ministerstvu)

Vedení Konzervatoře Plzeň rozhodlo o tom, že od pondělí 12. dubna 2021 obnovíme pro žáky školy možnost prezenčních konzultací v délce 30 minut zatím pouze pro předmět Hlavní obor v režimu „jeden žák - jeden učitel ve třídě“. Tato možnost je zakotvena v platné legislativě, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství. Konzultace budou tentokrát umožněny pro žáky všech ročníků denního i kombinovaného studia.

 

Důvody pro obnovení konzultací:

Data posledních dnů ukazují, že současná vlna pandemie nemoci covid-19 je v ČR za svým vrcholem. Konzultace jsou Ministerstvem školství umožněné a každá škola si dále určuje vlastní pravidla. Řada zejména starších učitelů i nepedagogických zaměstnanců naší školy již bude v druhé polovině dubna očkovaná proti této nemoci alespoň první dávkou vakcíny a další budou (doufejme) rychle přibývat. Nebezpečí přenosu nákazy by mělo být podstatně menší. Nutnost obnovit osobní kontakt mezi pedagogem a žákem prozatím alespoň v předmětu Hlavní obor cítíme asi všichni.

 

Aktualizované podmínky konání konzultací v předmětu Hlavní obor od 12. dubna 2021:

1) budou určeny všem žákům denního i kombinovaného studia

2) jsou na dobrovolné bázi, jsou nepovinné, a je třeba, aby vyučující i žák s konáním konzultace souhlasili zejména z hlediska možných zdravotních rizik

3) konzultace se týkají pouze výuky předmětu Hlavní obor

4) konzultace je omezena maximální délkou 30 minut

5) žáci se mohou dostavit ke konzultaci o 30 minut dříve, (pouze) na tuto dobu si půjčit třídu na rozehrání, a dostavit se na konzultaci rozehraní/rozezpívaní

6) konzultace budou probíhat již ve třech budovách školy, tedy i v budově v Podmostní ulici, pokud možno v obvyklých třídách jednotlivých pedagogů. ZUŠ 1 v Lobzích pro konzultace zatím neotevřeme.

7) budovy pro konzultace budou otevřeny od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00. První žák se může dostavit v 8.30, aby se připravil (rozehrál/rozezpíval).

8) rezervace tříd pro výuku bude probíhat online. Vyučující si rezervuje třídu v jednoduché tabulce, kterou znovu všem vyučujícím zašlou Vojtěch Novák a Jarka Vlachová. Bližší informace podá kolega Vojtěch Novák.

9) vrátní budou kontrolovat vstup žáků do budovy i délku jejich pobytu ve škole

10) bude zabezpečen úklid všech budov školy v rámci platných hygienických opatření

11) nošení respirátorů je povinné pro vyučující i žáky v rámci celého pobytu v budově školy

12) žák si roušku sejme pouze po dobu konzultace - během hry na nástroj nebo zpěvu

13) při sebemenších příznacích onemocnění covid-19 vyučující i žák naplánovanou konzultaci telefonicky zruší

14) možnost konzultací začíná od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání

 

Možnost klavírní korepetice: konzultace od 12. 4. jsou bohužel umožněny pouze ve formě jeden vyučující a jeden žák ve třídě. Pokud by vyučující hlavního oboru nutně potřeboval, aby žák skladbu cvičil i s klavírem, je možné po domluvě a souhlasu všech umožnit v jednom týdnu (popřípadě i ve stejný den) konzultaci s pedagogem hlavního oboru i následnou nebo předcházející konzultaci s doprovázejícím klavíristou (ale zatím bez přítomnosti třetí osoby ve třídě).

 

Pravděpodobný vývoj od 26. 4. 2021:

Je pravděpodobné, ale nikoliv jisté, že hned následující týden od pondělí 19. 4. bude Ministerstvem školství umožněna „praktická výuka“ na středních školách. Je nutno napsat, že jde o jiný režim, než jsou nepovinné konzultace. Je zatím na rozhodnutí Ministerstva, zda praktická výuka bude umožněna pouze pro 4. a 6. ročník nebo pro žáky všech ročníků. Možnost VÝUKY PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ, by již znamenala plnohodnotné vyučování hlavního oboru v celém časovém rozsahu, pravděpodobné přidání dalších praktických předmětů do prezenční formy vyučování (party, příbuzný nástroj, povinný klavír).

Toto opatření Ministerstva by změnilo režim „dobrovolných konzultací“ na normální povinnou výuku pro všechny učitele i žáky v daných předmětech a ročnících.

 

Případné změny rozvrhu a jejich omlouvání:

Je možné, že si někteří (zejména dojíždějící) vyučující praktických předmětů budou měnit rozvrh výuky pro konzultace nebo třeba v případě, že 4. a 6. ročník bude mít výuku a ostatní ročníky pouze konzultace. V některých případech to může zasáhnout do doby, kdy má žák online výuku teoretickou. Vedení školy rozhodlo, že v těchto případech se žák omluví předem nebo dodatečně z online teoretické výuky a půjde na prezenční výuku hlavního oboru.

 

Vážení kolegové a žáci, můžeme jen doufat, že výše uvedená opatření jsou začátkem k postupnému návratu k plnohodnotné prezenční výuce…přeji vám všem pevné zdraví a dostatek pozitivní energie do závěru školního roku.

 

MgA. Miroslav Brejcha

ředitel Konzervatoře Plzeň

 24.3.2021
Vážení kolegové,
sděluji všem, kterých se to týká, že se v letošním školním roce nekonají závěrečné ročníkové (komisionální) zkoušky maturantů v předmětu Hlavní obor. Známku z hlavního oboru za druhé pololetí 4. ročníku stanoví (a včas zapíše do Školy online!!!) vyučující hlavního oboru dle výsledků a práce žáka za druhé pololetí tohoto školního roku. Konec klasifikace pro 4. ročník ve všech předmětech je nyní stanoven na 21. května.
 
Výuka hlavního oboru samozřejmě pokračuje i po tomto datu, až do maturitních zkoušek z hlavního oboru, které se konají letos velmi pozdě - v rozmezí 17. - 25. června 2021.
 
Důvodem pro nekonání výše uvedených zkoušek je velmi zhuštěný harmonogram všech dalších (nutných) zkoušek na škole, které se všechny musely posunout výrazně k závěru školního roku prakticky pouze do měsíce června. Ročníkové zkoušky maturantů z HO nelze umístit ani do první poloviny května před závěr klasifikace, protože čas na obnovenou kontaktní výuku by byl pravděpodobně jen pár týdnů a navíc žáci téměř celý školní rok nemohli zkoušet hraný repertoár s klavírem (většina nástrojů a celé pěvecké oddělení).
 
V aktuálním plánu práce tyto zkoušky již nejsou uvedeny, pro jistotu vše sděluji ještě tímto způsobem.
 
Zdravím vás všechny.
 
Miroslav Brejcha


11.3.2021
Vážení kolegové, vážení maturanti,

oslovuji vás všechny opět po delší době v souvislosti se změnami, které včera 10. 3. 2021 oznámil ministr školství. Týkají se již podruhé od ledna 2021 dalších podstatných úprav průběhu maturitních zkoušek v letošním roce. Považuji za nejjednodušší vám přeposlat text, který naleznete níže.

Je to sdělení Ministerstva školství k úpravě státní části maturit (u nás čeština a angličtina), které "visí" na stránkách MŠMT. Červeně jsem vyznačil nejdůležitější změny. Možné úpravy se mohou týkat ale i školní části maturit. U nás tedy hlavní obor, dějiny hudby a hudební teorie. Určitě na tohle téma (možné úpravy maturity z HO, DH, a HT) povedeme diskuzi v příštích týdnech a nejlepší řešení pro naši školu budete určovat do značné míry vy - vyučující maturitních předmětů, vyučující hlavních oborů a vedoucí jednotlivých oddělení.

 

Zatím si tedy projděte níže zaslaný text. V příštích dnech školy mají obdržet detailní pokyny k těmto změnám. Doufejme, že tyto pokyny zodpoví řadu otázek, které jistě máte, a mám je i já...

Již teď je jasné, že bude nutné opět podstatně změnit časový harmonogram pro závěr 2. pololetí tohoto školního roku.

 

Přeji vám všem pevné zdraví a psychickou odolnost v těchto těžkých týdnech a doufám, že si i v této době dokážete najít alespoň nějaké drobné životní radosti a potěšení, která vás udrží v duševní i fyzické pohodě...

 

Moc vás všechny zdravím.

 

MgA. Miroslav Brejcha

ředitel Konzervatoře Plzeň

 
Aktualizovaný plán práce na 2. pololetí šk. roku 2020 - 2021 naleznete zde.


Text z webových stránek Ministerstva školství:

Oproti úpravám, které představilo ministerstvo školství v lednu, dochází k následujícím změnám:

  • posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
  • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
  • úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin
  • pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka

„Tímto vytváříme spolu s posunem termínu, kdy je možné dohnat praktickou výuku, dostatečný prostor, aby maturanti odcházeli ze střední školy vybaveni nejen certifikovaným minimem didaktických testů, ale také osvědčením odborné způsobilosti z příslušného oboru,“ vysvětluje ministr Robert Plaga s tím, že představené úpravy jsou konečné. „I když se situace vyvíjí, není vhodné nechávat studenty v nejistotě,“ doplnil ministr školství s tím, že legislativní úpravy pro úřední maturity, o kterých se vedly v posledních dnech debaty, by trvaly extrémně dlouho, což by u maturantů způsobilo ještě větší pocit nejistoty.

Stále platí také další úpravy, které byly představeny již v lednu, a totiž že u didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn. Didaktický test tvoří minimum garantované státem a je možné se na něj připravit distančně, a to například pomocí vzorových testů na webu CERMATu či v aplikaci České školní inspekce, kde si mohou žáci didaktické testy procvičovat. V nejbližších dnech bude představena také další podpora ze strany Národního pedagogického institutu ČR. V rámci profilové části maturity byly také zrušeny písemné (slohové) práce.

 

Dále platí, že v profilové školní části zkoušky bude ředitelům škol umožněno, aby upravili formu zkoušek, včetně praktických, s přihlédnutím k situaci na konkrétní škole či v konkrétních oborech s prodloužením termínu na praktickou zkoušku až do 27. srpna.

U závěrečných zkoušek na středních školách platí to, co bylo představeno v lednu, a totiž, že termín jejich realizace je prodloužen do konce srpna 2021. Ke stejnému posunu termínů dochází i u absolutorií na vyšších odborných školách a konzervatořích.

Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty se nově budou konat v termínech od 3. května 2021.


Detailní přehled naleznete na webu EDU.CZ.